2011. július 28., csütörtök

Ajándékomat megbecsüld! Töredék Szabó Magda életművéhez

Szurmainé Silkó MáriaTKK, Debrecen, 2007."Mindent, ami történt, szétszabtam, és szeletekként beleépítettem regényekbe, színdarabokba. Olykor aggaszt is, hogy ami velem és körülöttem valaha megesett, és amit én annak a nyersanyagából alkottam, aligha különíthető el. Ha meghalok, magammal viszem minden titkomat, s nem lesz irodalomtörténész, aki meg tudja fejteni, mikor ki voltam, melyik figurám, vagy mi volt valóban igaz ebben vagy abban az ábrázolásban. A tükör, amelyet a világ felé fordítottam, halálommal széttörik, cserepei nyilván összeilleszthetők és beszoríthatók lesznek valami keretbe, és mégsem azt mutatják majd, ami voltam, vagy amit teremtettem. Gyakran segítettem szerkeszteni az életnek, adtam hozzá, elvettem belőle, reális fénykép rólam nem maradt, nekem is csak maszkjaim voltak." (Mézescsók Cerberusnak)

Nem sok, de egy magamfajtának mégis akadt néhány titok, amit megtudtam. A "trianoni árva" valóban létezett, csak éppen nem Zentáról, hanem Kassáról jött. És, persze, Emerenc alakja, a Textoré... Mind-mind léteztek, csak ahogy ő maga fogalmaz "nem úgy és nem akkor...".
Izgalmas volt leveleiből kritikáiból, esszéiből, a mindennapi életéből szemelgetni. Mégis, az az igazság, nekem ez kevés volt. Egy olyan gazdag, istenáldotta tehetségnek, mint Magda néni, bizonyára ennél sokkal "beszédesebb" élete volt. Annyira szerettem volna többet megtudni a házasságáról, a Szobotkával való életéről. Szerettem volna, ha belekerülnek olyan apróságok is a könyvben, mint hogy milyen kortársakkal tartott szorosabb kapcsolatot, ezek közül volt-e kiemelkedőbb (?) barátság... Őszintén szólva, hiányérzettel maradtam kissé. [Nem tehetek róla, szeretem a kulisszatitkokat, de kérem, felőlem, pletyónak is nevezhetik (belefér :D).]

Könyveit továbbra is gyűjtögetem, igyekszem megbecsülni ajándékát! Köszönöm!

2011. július 26., kedd

Előzetes (már megint :D)Megjöttem és köszöntelek:
nem nyeltek el a szomjas évek,
Ajándékomat megbecsüld:
azt hoztam el neked, hogy élek.
A gőgicsélő csepp sugár
felserdül halántékomon,
most már tudom, miért születtem,
s hogy miért kell meghalnom, tudom.
Hát itt vagyok. Rád emelem
le sose sütött szememet;
ó öreganyám, nagyvilág,
jól megjegyezd a nevemet!
(Sz. M.- Stock im Eisem)
"Ajándékomat megbecsüld!" Igyekszem, kedves Magda néni! Igyekszem.
Már rég nem titok, hogy ha szóba kerül neve, elfogult leszek. Nem tehetek róla, annyira húz-vonz... Rendkívüli a szememben.
Félúton vagyok az olvasásban, és tudom, nem lesz ötcsillagos, de azt is tudom, hogy egy pillanatig sem törik meg személyének varázsa. 
[Ez a könyv is kívánságlistámról teljesült. Ha minden Sz. M. könyvet felpakolnék erre a listára, akkor az ember megunná lepörgetni a blogoldalamat :))) Azért itt megjegyzem - nagyon-nagyon halkan -, ha valaki ajándékot akar adni, szívesen bővítem a kollekciómat az írónő műveivel :))]

Karácsony Benő három művéről, avagy korabeli recenziók(ból való szemelgetések)

Úgy gondoltam el eredetileg, hogy megvárom, míg befejezem a Napos oldal folytatását is (A megnyugvás ösvényein-t), de ha már kezemben vannak a könyvek, @cippo meg várja (nekem meg jólesik, h várja :D:D), akkor lássunk neki.
A Dacia Könyvkiadó köteteinek mindegyikében (tudtommal) van egy előszó az adott könyvről, illetve a végén beidézett kritikák és méltatások róla. Nos, a következőkben, ezekből a recenziókból fogok néhányat (kettőt-kettőt) megosztani. A sorrend a könyvek megejelenési évének alapján lesz, azaz első a Pjotruska, utána a Napos oldal, majd A megnyugvás ösvényein. (*Megj. Félreértés ne essék, nem csak ezt a három könyvet írta Karácsony, csupán én olvastam ennyit tőle eddig.)

Pjotruska (1927)

    "A regény határozottan értékes. Irodalmunkban egész szokatlan új hang szólal meg benne. Zilált, izgatott dikciója, jó humorú párbeszédei, egy-egy szóval bámulatos sokat felvillantó jellemzései, leírásai lebilincselnek. Mégsem igazi nagy regény. Amíg olvasod, húz, mint a mágnes. Eltelik egy hét, s már fakul. Két hét múlva újra el kell olvasnod, hogy írhass róla. Ami epidermis, az csiklandoz, ingerel, szórakoztat, de belül, a mélyben mintha bizonytalanná válnának a formák. A felületen túl sok az egyéniség, az elgondolás és a világszemlélet mélységeiben túl kevés. Mindenesetre megint egy név, akinek minden írására figyelnünk kell. Aki Csermely János alakját megköltötte, még sok szépet mondhat el a szív-szegény gazdagjairól." (Németh László, In. Protestáns Szemle 1928 / 7., 532.)

    "Állandóan szívesen térünk vissza Pjotruskához és a bolhaszínű felöltőjében kószáló és filozofáló elcsapott városi fogalmazóhoz, s szívesen olvassuk kesernyés, de végeredményben mégis harmonikus, derűs világnézetű kritikájukat a fennálló társadalmi rendről, mégis a századik oldal után kezdünk valami mást is várni. Várjuk, hogy a regény valami problémát vessen fel, amelyre megoldást ad. Ehelyett azonban mindvégig csak tények konstatálását és kritikáját kapjuk. Igaz, azt lehet ellenvetni, ez a kritika már felveti a problémát. De, hogy úgy mondjuk, megint túlságosan diszkréten és szerényen. Mintha a szerző nem igen akarna előhozakodni vele. Mintha azt mondaná: hiszen lássátok, így állván a dolgok, a világ tele van problémával, amelyet mind meg kell oldani, de én nem akarok rátok erőszakolni semmit, nézzétek meg a dolgokat, s magatok állítsátok fel a kérdéseket.
     Végeredményben: rokonszenves írás, nagyon kellemes olvasmány, de nem nagy regény a Karácsony Benő könyve. Persze ez a megállapítás nem egy lokális mérlegelés konkluziója. Mert erdélyi, sőt magyar viszonylatokban az utóbbi évek legjobb prózai termékei közé tartozik a Pjotruska. S hogy európai viszonylatokban nem lett több, annak oka talán csak a szerző sokat emlegetett szerénysége. Mert egyes részleteiben olyan írói kvalitásokat árul el a könyv, amelyek sokkal nagyobb írói teljesítményekre látszanának feljogosítani a szerzőt." (Dienes László, In. Korunk 1928. III évf. / 4.sz., 316.)

Napos oldal (1936)

   "Hősei a polgári társadalom szegélyére szorult emberek, művészek, lumpok, proletárok, akik nehezen vagy sehogy sem tűrik a társadalmi élet gyakorlatias kényszerét. Felnőtt lurkók, akik kézzel-lábbal igyekeznek szabadulni a polgári mérték gúzsaiból. Szamárfület mutatnak a polgári nagyképűségnek, és 'komoly' gondjai közben szembekacagják. Nem csoda, ha a polgári józanságot és tekintélyt képviselő munkaadók minduntalan 'kirúgják' őket, és hőseire szinte a változó évszakok szabályosságával köszönt rá a munkanélküliség böjttel és ciripeléssel töltött ideje." (Szenczei László, In. Erdélyi Helikon 1939 / 1.)

  "... eleinte meglehetős nehezen indul. A századik oldal felé azonban kialakul idoma. A sehol erőre nem kapó szatirikus kezdet némi kellemes érzelmességbe oldódik, s tagadhatatlan érdekkel halad tovább. Az első fejezetek klisséfigurái elmaradnak, a keresett és kitaposott élcelődést eredeti hangú irónia, sok helyen pátosz váltja fel, s a kettő medrében egyenletesen ring a világnézeties célzatú mese, mely körülbelül arra válaszol, hogy ebben a mi rossz világunkban melyik életvitel, melyik meberi magatartás a helyesebb. S ebben a kérdésben a regény minden oldala válasz. Úgy azután határozottan pozitív a könyv kihangzása. Más kérdés azonban, hogy ugyanilyen pozitív-e a válaszok tartalma." (Gaál Gábor, In. Korunk 1936 / 5.)

A megnyugvás ösvényein (1946, posztumusz mű)

  "(...) Nagy vonásaiban végiggondolva a regényt, úgy érzem: Karácsony Benőben már készen volt a nagy humorista, amikor megírta. Csak le kellett volna még faragnia a viccelőt, s tovább kellett volna haladnia a megértés, a megbocsátás útján.
     Ebben megakadályozta a világ leghumortalanabb, tehát legembertelenebb szörnyetege." (Benedek Marcell: Ki a humorista? Gondolatok Karácsony Benő posztumusz könyvéről. Utunk, II. / 1947 /3. + *Megj. tőlem: ugyanő hasonlítja K.B.humorát a  Karinthyéhoz...)

  "Ez volt ő. Az embertelen világ miatt kétségbeesett humanista.
   De írja már ekkor utolsó könyvét, s abban a 'megnyugvás ösvényein' egyengeti lépteit. Ebben a halála után megjelent regényben keserű hangon emlékezik meg a polgári társadalomról, amelyben a korlátoltság uralkodik, nem az értelem. Visszatekintve életére, hősével ezt mondatja: 'Tennünk kéne valamit, szerettem volna kiáltani a hóviharba... Fogjunk hozzá valamihez, ami kiragadja a sok fagyos lelket az éjszakából...' Gyáva lett volna? Nem! Csak nem volt harcos alkat. 'Az ember kompenzál, mondják a lélekelemzők. Ha nem tud rúgni, versben mondja el...'
   És ő elmondta. Elmondta, milyen gonosz és buta és embertelen és lélekölő volt a városi polgárság társadalma." (Huszár Sándor, In. Korunk 1964 / 5., 657 - 658.)

2011. július 25., hétfő

A nő

Dr. Csernus ImreJaffa Kiadó, 2007.Na kérem, voálá, egy könyv, ami állítólag rólam szól. Furcsa, de azt hiszem eddig még egyetlen könyvvel sem fordult elő, hogy ennyire drasztikusan(?) átértéleljem...
Amikor először olvastam, annyira szerelmesnek hittem magam, hogy nem tudott zavarni az a szóhasználat, ami a könyvben van. Bedőltem a kollektív hatásnak, vagy valami hasonló. Ugyan kérem, Csernus híres, szókimondó stb. stb. Nem is vonom kétségbe, hogy híres, azt sem, hogy jó szakember, DE újraolvasva - két év után - el kellett ismernem magam előtt, hogy bizony, ha fejre állok, akkor sem tudok két csillagnál többet adni neki erre a könyvre.
Lehet, hogy a doktor úrnál úgy szokás, hogy a nőit balfasznak, kövér malackának stb. becézgesse, én viszont úgy gondolom, hogy ezzel a becézgetéssel, ahogy nagyon gyakran illeti a nőket a könyvében, megfosztja méltóságuktól. Én kérek elnézést, hogy nem érzem magam balfasznak vagy ribancnak vagy nem tudom még minek. Olyan érzésem volt végig miközben olvastam, hogy amennyiben ezt a könyvet elfogadom (elfogadnám), akkor tkp. nincs egy normális, kiegyensúlyozott nő ezen a földön. Hüpp-hüpp... Lehet, hogy éppen nem vagyok maximálisan kisugárzó, de attól még (teljes értékű) nőnek érzem magam.
Nagy poén volt számomra, hogy egy helyütt (vagy több is?) taglalja, hogy ha nem megy egy kapcsolat, kérem, tessék különtolni a batyut. Kerestem, nagyon kerestem olyan részt is, amiben meg azt taglalja, hogy álljunk meg egy szóra, beszéljünk róla. Modellértékekről beszél, amit látnia kéne a gyereknek. Vajon az a modellérték egy gyerek számára, ha a szüleit az első (netán második) összetűzés után szétmenni látja, vagy az, ha konfliktuskezelésből látja őket vizsgázni. Végül is, igaza van a dokinak, ha úgy veszem: a seperc alatt szétmenés is egy változata a konfliktus kezelésének. Miért is ne? :)
Nem hiszem, hogy az ötvenéves házasok azért házasok még mindig, mert a szerelem tüze ennyi éven át lángolt. Sokkal inkább gondolom azt, hogy közösen vállaltak valamit, ami megtartotta közöttük az egyensúlyt.
Egyik - általam igen tisztelt - bloggertársam említette, de nekem is feltűnt a bevezetésben már az első mondat bibije (azaz nem is egy, hanem startból kettő): "... bementem a kiadóba, és beszélgettünk a témáról az ott dolgozó nőkkel (?!). Kedves Olvasó láthatja...."  Megkérdőjelezi, hogy nőkkel beszélgetett?! Vagy mit akar mondani tulajdonképpen? Miért van a zárójelben a kérdő- + felkiáltójel? Nem tudja eldönteni, hogy akkor most milyen nemű emberekkel is beszélgetett vagy mi? Izgalmas lehetett... És hát igen, kedves bloggertársam meg más(ok) is, nem tudtam jómagam sem nem észrevenni, hogy a következő mondat elejéről hiányzik az "a" névelő: A kedves olvasó... Érdekes, hogy ezt  a két szót is nagy kezdőbetűkkel írja. És ha ott lenne az a névelő? Akkor már kérdéses lenne, hogy a nagyérdemű olvasónak kis- vagy nagy kezdőbetű jár(na)? Számomra ez bizonytalanságot árul el, no, akárhogy nézem.

Szó, ami szó, örülök, hogy újra belelapoztam. Már csak azért is, mert - ha már itt tartunk -, bazi nagy kérdőjellel maradtam a hitelességet illetően. Ha egy pszichológus, aki egy nőt tárgynak, ribancnak meg hasonlóknak titulál, számomra a gondolatai nem tudnak hitelesek lenni. Nem hiszem, hogy egy nő önbecsülését a trágár kifejezések magasabb szintre vinnék. Ha meg nem ez a célja, akkor mocsokul aláássa az egészet, és bármilyen hülyén hangzik, az első számú jelölt a puha pöcsök vircsaftjában.

Jókait idézve "ennyit jónak láttam elmondani" :)
P.S. Ha valakinek kell a könyv, szívesen megajándékozom vele :)

2011. július 21., csütörtök

A csend ajándéka

Indián asszonyok bölcsessége
A világ szépségéről és az élet titkáról Fordította: Simon Márta"Mindenkinek megvan a maga útja. Mindenkinek! Ahhoz, hogy a saját utadat járhasd, meg kell értened az összefüggéseket, szeretetet és tiszteletet kell táplálni magadban. Ha letérsz erről az útról, fájdalom és zavarodottság lesz a részed, teljesen mindegy, hogy egyébként mit teszel. Ugyanez érvényes egy egész országra, mind az egész világra. Ma ezen a ponton állunk. Nézz körül, mi történik a világban."

Nem vagyok olyan helyzetben, hogy az indián kultúráról értekezzek itt vagy máshol, viszont azt elmondhatom, hogy ez a kis könyvecske okos meglátásokat rejt. Indián nők gondolatai, de nem érzem úgy, hogy csak nőknek szól(na). A titok, a minden mindennel összefügg gondolata itt van elrejtve (vagy nyiltan) a sorokban, a sorok között. Légy jóban önmagaddal! - hallom kicsendülni.  Vedd észre a természet nagyságát, azt a hermóniát, ami körülvesz! - érzem a kisugárzást.
Az egyensúly férfi-nő között, az egyensúly önnön világodban -- jó, ha figyelsz rá. Hogy pontosítsak, jó, ha figyelsz arra a belső hangra, ami a legjobbat hozza ki belőled. Az érzésekre.

Szép ez a könyv. Megint abből a fajtából való, amit időnként elő kell venni. Ritka ajándéka a csendnek. [Ezek az asszonyok, ezek az indián nők tudtak valamit :)!]
Örülök, hogy újra rátaláltam. Nem először olvastam, csak éppen közbejött öt-hat esztendő az első lapozgatástól... És ez jó!

Néhány gondolat:

1. " Nem vagyok férfiellenes. A cselekvés férfidolog. A termelés férfidolog. De egyensúlynak kell lenni. Ha a szelíd belső hangra hallgatunk, akkor vagyunk kiegyensúlyozottak. De vigyázz! Két hang létezik; ez már csak így van. Hallgass mindig a jobbik hangra, arra, amelyik szelídebben szól. A másik sötét, megpróbál uralkodni, s olyan dolgokra rávenni, amely mérget táplál, önzővé akar tenni, s bánt. Mindenkinek, aki erre a világra születik, van egy feladata, s vannak bizonyos erők, amelyek útján vezérelik, hogy sikerrel járjon. Hogy ezt a feladatot legtisztábban kifejezésre juttathasd, ahhoz testileg és lelkileg együtt kell működni a szellemmel."

2. "A régészek, a múlt vallatói meg akarják találni az indiánok lakta terület határát. Az indiánok nem ismertek határokat. Szabadok voltak."

3. "Minden, minden és minden egyes dolog fontos.
És semmi, ami jó, nem megy gyorsan."

4. "Az indiánok elgondolása szerint Te vagy az Isten. Az Isten Benned van, Ő a Te részed. És ez nálunk az Élet kezdete, a Teremtés pillanata. Ezt hordozzuk magunkban."

2011. július 20., szerda

Pjotruska

Karácsony Benő


Dacia Kk., Kolozsvár, 1986.
Napos oldalnál pedztem, szégyellem, hogy eddig nem akartam tudomást venni az íróról. Itt van hát a második kötet is, amit gyorsan elolvastam tőle.
Erős könyv. Érzed, valami szorítja a torkodat. Merész.  (Szerintem saját korában is annak számított)
Baltazár György (alias Pjotruska) és Csermely János elcsapott fogalmazó a két "főhös". Francokat főhős... Olyan társadalomban, ahol az az igazán ember, aki fejet hajt a sunyiság előtt, sűrűn bólogat a tömegfertőző közhelyekre, betartja az ezeréves bevett szokásokat (etc.), ott ez a két ember nem lehet főhős. Ady versei? Ugyan! Kit érdekelnek az újdonságok?! Kit érdekel itt a tehetség?! Individualistának nevezik Pjotruskát. Mert az ő szemében háború nélkül szép az élet, mert nem osztozik a szűk látókörűek nézetein, mert...
Ha úgy vesszük, igazuk van, individualista, de ezt vállalja is végig. Nem hasonul meg. Ez az a karakter, ami magával ragadott engem, aki végig mosolyog és zavarba ejt (de nem csak engem, a saját környezetét is).
Szánalmas, korlátolt kisváros ez, ami fentről nézve, Pjotruska szerint olyan, mint egy hangyaboly, Csermely barátja szerint meg az egész nem egyéb, mint egy nagy "tehénpalacsinta".
Hasonlóan Felméri Kázmérhoz (l. Napos oldal), zászlórúdak ők (peremfigurák): egyik a maga, nyugodt kimértségével, a másik az állandóan pörgő, állandóan valami "világot megváltó" ötletek egyediségével.

Szerintem nagyon jó könyv!
És még valami: mindvégig, míg olvastam, nem tudtam, nem gondolni a Piramis egyik dalára. Valahogy így képzeltem magam elé végig ezt a két figurát (de a Napos oldalnál Felmérit is :D): "Soha nincs pénzem, és sokszor becsaptak ajtókat az orrom előtt/ de megrázom magam, és azt teszek, amit szeretnék......."

Napos oldal

Karácsony Benő


Dacia Kk., Kolozsvár, 1974.
"Akkoriban nagyon könnyed lélek voltam, súlytalanul röpködtem az emberek és dolgok felett. Ami a világnézetet illeti, alapjában véve kevésre becsültem. Köteles szellemi zászló - gondoltam hetykén -, amit mindig ki kell dugni a padláslyukon, ha jön valaki. Jobban szerettem csupasz zászlórúd lenni, amelyen a játszi szél nem lebegtet semmiféle gyermekes lobogót. A nap vagy az idő úgyis kiszívja a színét, aztán szerezhetek majd újat. Nem - ráztam jóízűen a fejem, amikor jöttek, hogy hé, Felméri, dugd ki a zászlódat a padláslikon -, nekem nincsen zászlóm, akármit mond is rólam majd az utókor. A világnézet intézményével szemben nem bölcsességből, hanem egészségből voltam közönyös. Szerettem a napot, a varjakat és hegyeket, a topolyafákat, a virágzó szamárkórót és több effélét, de azt a kancsalságot, amelyet világnézetnek neveznek, ó, ezt múló és értéktelen dolognak tartottam. Ma is az a nézetem minden világnézetről, hogy az úgy nézi a világot, mint mi a holdat: mindig csak egyik oldalát látja, és halvány gőze sincs arról, hogy mi történik az érem másik oldalán. Ami engem illet, én szeretek az érem mindkét oldalára rákacsintani."

Mindezt Felméri Kázmér mondja, elcsapott hivatalnok. Huszonötéves, az első vh.-t megjárt fiatalember. Azt gondolom, végig zászlórúd volt a regényben. Van, aki azt mondja, dekadens ez a szemléletmód, mármint a Felmérié. Van ebben valami, mégis nekem nagyon tetszett ez a "kívülállóság"... Valami eszméletlen nyugalom van ebben az emberben. Semmi kapkodás. Nem lesz sztár vagy ilyesmi, de a nincstelenség kellős közepén is észreveszi a napos oldalt ebben a laza regényszerkezetben. Rendkívüli a humora, de ez beléd maró humor, olykor (vagy sokszor) inkább groteszk. ("... a múló évek arra tanítják az embert, hogy egy kissé valamennyien alávalók vagyunk. A legutóbbi népszámlálásnál kitűnt, hogy angyalok már nemigen fordulnak elő közöttünk.")
Tisztában van azzal, hogy nem egy minta ember, de azt is tisztán látja, hogy a többség nem nézi jó szemmel, ha valakinek egyedi gondolatai vannak, ha nem törtet, hogy valami hú de magas pozíciót elérjen. Nem törtet? Dehogynem! Csakhát, az elismerésig hosszú az út... Neki aztán pláne... Felesége már-már megveti amiatt, hogy nem tesz már szert egy kis jó hírnévre. Fontos dolog ám a becsvágy, a presztízs...

Mindez hova vezet? Haza. :) Az asszonyt elhagyja, de Pestet is. Fiával az apai örökség felé tartó ösvényen "fuvolázott, hápogott és vidáman krúgatott [bennük] a megtérő madarak életkedve."

Olvastam, de nem érdekelnek a kritikák a könyvről. Szégyellem, hogy eddig mellőztem Karácsony Benőt.
Merem ajánlani minden olyan olvasónak, akit nem a kacskaringós mondatok érdekelnek, nem a sejdenagy közhelyek, de fogékony a humorra (ami nem mindennapi -- szerintem).
Nincs miért részletezzem tartalmilag, el kell olvasni! Nekem ötcsillagos könyv.

Néhány gondolat (a sok közül):

1. "Vannak igék, amiket lesütött fejjel illik fogadni, és szent kötelességek, amiket csak iszonyú fapofával lehet teljesíteni."

2. "A fejünk felett kell valami vágynyilvántartó hivatalnak lennie, amely könyveli és leszámítolja a bejelentett vágyakat."

3. "Az öreg pap úgy vélte, hogy a suszter teleszemeteli a falut mindenféle vallás- és társadalomellenes badarsággal. Ezek a jámbor papok azt hiszik, hogy az Isten veszélyben van, ha egy ilyen hadaró cipész feléje hajít néhány elméletet."

4. "És mi a valóság? Hát tudjuk mi egyáltalán, hogy mi a valóság? És melyik az a hites hely, hol van az a vegyvizsgáló, amely a valóságot vizsgálja: a szemben, amely látja, a logikában, amely érzi, vagy az agyvelőfodorban, amely elképzeli? A valóságok nagyon csuszamlós dolgok, és korántsem olyan fontosak. Az agyunk játékos kedvében néha igazabb valóságokat nyújt, mint amit a szemlencsénk észrevesz..."

5. "... mi volna, ha követnők a falevelek példáját, amelyek mindig úgy helyezkednek el, hogy minden utolsó, koszos levél is részesüljön a napfény áldásaiban."

6. " - A nap másfelől süti a problémát - fejtegettem barátságosan -, és másfelől kap árnyékot."

2011. július 12., kedd

A gólyakalifa

Babits Mihály


Dacia Kk., Kolozsvár, 1970.
"Milyen hálátlan is az ember: hogyha már semmi baja, csinál magának, ha másból nem, hát egy rossz álomból."

Kedves Tábory Elemér!
Neked ez sikerült. Alaposan elintézted magad az álmaiddal. Tudod, egy ösvény nem olyan széles mint egy út, ha meg sok eső esik, a jobboldal össze is folyik egy idő után a baloldallal. Tudatod mezsgyéjének partszakaszai parttalanná váltak, kedves. Te magad is belátod, hiszen a hajszálvékony vonalon, ami valamikor ez a tisztán látható ösvény volt, kérdéssé avanszálod önnön lét(ezés)ed: "- Ki biztosít róla, hogy éppen ez a szép élet a valóság - és nem az a másik?" Nem tudok neked rá válaszolni. Fogalmam nincs milyen lehetne a helyedben (mondjuk, nem is akarom tudni, ez az igazság). Tény, hogy semmiféle varázsszó (ami egyébként átka, de megmentője is a gólyakalifának) nem billenti többet helyre tudatod épségét.
Azaz volna (van) valami, de az nem a te megmentő igéd, hanem az enyém: becsukom a könyvet és béke poraidra. Sajnálom, de nem tudtam világodban "otthon" lenni. Egyik világodban sem. Mit hogy én?! Hiszen te se voltál igazából otthon egyikben sem...
Olvastalak, a vendéged voltam (mondjuk), de ennyi.

"Minden szó tud valamit az ördögi körről"

 (Nobel-előadás)
Herta Müller


Elhangzott Stockholmban 2009. december 7-én

"VAN ZSEBKENDŐD?, kérdezte anyám minden reggel a kapuban, mielőtt kiléptem az utcára. Nem volt, és mivel nem volt, visszamentem a szobába, és hoztam egy zsebkendőt. Egyik reggel sem volt, mert minden reggel vártam erre a kérdésre. A zsebkendő volt a bizonyíték arra, hogy anyám óvott engem reggelente. A nap többi órájában önmagamra voltam utalva. A kérdés, hogy VAN ZSEBKENDŐD?, a gyöngédség közvetett jele volt. Egy közvetlen jel egyenesen kínos lett volna, ilyesminek nem volt helye a parasztok világában. A szeretet egy kérdésbe öltözött. Csak így, szárazon volt kimondható, hatátozottan, parancsoló hangsúllyal, hasonlóan egy művelethez munka közben. Az, hogy a hang nyers volt, csak kihangsúlyozta a gyöngédséget. Minden reggel kimentem a kapuig, előbb zsebkendő nélkül, másodszorra zsebkendővel. Csak utána léptem ki az utcára, mintha anyám is velem jött volna a zsebkendővel együtt.

    Húsz év múlva már hosszú ideje magam voltam a városban, fordító egy gépgyárban. Ötkor keltem, fél hétkor kezdődött a munka. Reggelente hazafias dalokat harsogott a hangszóró a gyárudvaron. Ebédszünetben munkáskórusokat, de a munkások csak ettek, tekintetük üres volt, kezük olajos, ételük újságpapírba csomagolva. Evés előtt a szalonnadarabról a nyomdafestéket levakarták. Két év telt el lassú egyhangúságban.
    A harmadik évben megszakadt a napok egyformasága. Egy hét leforgása alatt háromszor jelent meg kora reggel egy szikrázóan kék szemű, darabos férfi az irodámban, egy kolosszus a titkosrendőrségről.
    Első alkalommal álltában hordott le, aztán távozott.
    Második alkalommal levette viharkabátját, a szekrénykulcsra akasztotta, és leült. Azon a reggelen hoztam néhány tulipánt hazulról, vázába tettem őket. Figyelmesen nézett, aztán megdicsért szokatlan emberismeretemért. A hangja behízelgő volt. Kellemetlenül éreztem magam. Dicséretét visszautasítottam, és biztosítottam affelől, hogy a tulipánokon kiismerem magamat, de az embereken nem. Aztán karjára vette a viharkabátot, és elment.

    Harmadik alkalommal ő leült, én pedig állva maradtam, mivel az aktatáskáját a székemre tette. Nem mertem letenni a földre. Ostobának nevezett, munkakerülőnek, szajhának, kivert kutyának. A tulipánokat félretolta, az asztal szélére. Az asztal közepére egy üres papírlapot és egy tollat tett. Rám mordult, hogy írjam. Én állva írtam, amit diktált: a nevem, a születési dátumom, a címem. Azután, hogy… senkinek, se rokonomnak, sem más, hozzám közelállónak nem beszélek arról… és itt következett a félelmetes szó: colaborez, azaz együttműködöm velük. Ezt a szót már nem írtam le. Letettem a tollat, és az ablakhoz léptem, néztem a poros utcát odakint. Nem volt leaszfaltozva, tele gödörrel és lerobbant házakkal. Ezt a nyomorúságos utcát ráadásul Strada Gloriei-nek, vagyis a Dicsőség utcájának nevezték. A Dicsőség utcáján a csupasz eperfán egy macska ült. A szétroncsolt fülű gyári macska volt az. Fölötte függött a korai nap, mint egy sárga dob. Azt mondtam: N-am caracterul. Nem olyan a jellemem. Kifelé mondtam ezt, az utcának. A jellem szóra az állambiztonsági hivatalnok dührohamot kapott. Összetépte a lapot, és a darabjait a földre dobta. Valószínűleg rájött, hogy főnökének bizonyítania kell a toborzási kísérletet, mert lehajolt, összegyűjtötte a fecniket, és bedobta őket az aktatáskába. Aztán mélyet sóhajtott, és kudarca tudatában a falhoz vágta a vázát a tulipánokkal. A váza összetört, és úgy csikorgott, mintha foga lett volna a levegőnek. Az aktatáskával a hóna alatt, halkan mondta: Ezt meg fogod még bánni, a folyóba fojtunk. Így válaszoltam, mintegy magamnak: Ha ezt aláírom, nem élhetek békében önmagammal, és véget kell vetnem az életemnek, akkor már jobb, ha ti teszitek meg. Ekkor az iroda ajtaja már nyitva volt, és ő elment. Kint, a Dicsőség utcáján a macska átugrott a fáról a háztetőre. Az ág himbálódzott, mint egy trambulin.
    Másnap kezdődött a meghurcoltatásom. El kellett tűnnöm a gyárból. Minden reggel fél hétkor jelentkeznem kellett az igazgatónál. Ott ült vele minden reggel a szakszervezet elnöke és a párttitkár is. Mint ahogy annak idején anyám kérdezte, hogy: Van zsebkendőd? – ugyanúgy tette fel az igazgató minden reggel a kérdést: Találtál más munkát? Én minden alkalommal ugyanazt válaszoltam: Nem keresek más munkát, szeretem itt a gyárban, legszívesebben nyugdíjazásomig itt dolgoznék.
    Egyik reggel vaskos szótáraimat a folyosó padlóján találtam az ajtó mellett. Benyitottam, az asztalomnál egy mérnök ült. Ezt mondta: Itt kopogtatni szokás, mielőtt bejön az ember. Én ülök itt, s neked itt nincs semmi keresnivalód. Haza nem mehettem, hiszen azáltal ürügyet szolgáltattam volna arra, hogy igazolatlan hiányzás miatt elbocsássanak, most méginkább meg kellett jelennem a munkahelyemen, semmiképp sem hiányozhattam.
    A barátnőm, akinek hazafelé menet, a Dicsőség utcáján mindent elmeséltem, kezdetben helyet szorított nekem az íroasztalánál. Ám egyik reggel az iroda ajtaja előtt várt, és ezt mondta: Nem engedhetlek be, mindenki azt mondja, spicli vagy. A zaklatást alulról indították, a gyanút a munkatársaim között hintették el. Ez volt a legrosszabb. A támadásokat ki tudja védeni az ember, a rágalommal szemben viszont tehetetlen. Minden nap felkészültem mindenre, még a halálra is. De ezzel az álnoksággal nem tudtam mit kezdeni. Nem tudtam semmiképp elviselni. A rágalom tetőtől talpig bemocskol egy embert, megfojtja, mert képtelen védekezni ellene. A kollégáim szemében éppen az voltam, amit megtagadtam. Ha besúgóvá váltam volna, gyanútlanul bíztak volna bennem. Lényegében azért büntettek, mert megkíméltem őket.
    Mivel ebben a helyzetben nem hiányozhattam, de irodám nem volt, s a barátnőm sem engedhetett be a sajátjába, tanácstalanul álltam a lépcsőházban. Jártam le-fel a lépcsőkön, s hirtelen ismét anyám gyermeke voltam, mert VOLT NÁLAM ZSEBKENDŐ. Leterítettem az egyik lépcsőfokra az első és második emelet között, szépen kisimítottam, és ráültem. A vaskos szótárat a térdemre tettem, és fordítottam a hidraulikus gépek leírását. Én magam egy rossz vicc voltam a lépcsőn*, az irodám pedig egy zsebkendő. Ebédszünetben a barátnőm leült mellém a lépcsőre, és együtt ettünk, mint korábban az ő szobájában és még azelőtt az enyémben. A hangszórókból most is, mint mindig, a nép boldogságáról énekeltek a munkáskórusok. Evett és sírt miattam. Én nem. Keménynek kellett lennem. Még sokáig. Végtelenségnek tűnő pár hétig, amikor is elbocsátottak.
    Abban az időben, amikor egy rossz vicc voltam a lépcsőn, utánanéztem a szótárban, mi függ össze a LÉPCSŐ szóval: az első lépcsőfokot úgy hívják KEZDŐFOK, az utolsót úgy, hogy KILÉPŐ. A vízszintes lépcsőfokok két oldalról a LÉPCSŐPOFÁKBA vannak beillesztve. A két lépcsőfok közötti részt pedig LÉPCSŐSZEMNEK nevezik. S az olajos hidraulikus gépek alkatrészei között olyan szép szavakat találtam mint: FECSKEFARK, HATTYÚNYAK, a csavart pedig az ANYACSAVAR tartja. Meglepett a lépcsőrészek nevének költőisége, a technikai nyelv szépsége. LÉPCSŐPOFA, LÉPCSŐSZEM – a lépcsőnek tehát arca van. Építsen fából, kőből, betonból vagy vasból az ember, a legmerevebb dolgoknak, a halott anyagnak olyan neveket ad, ami a saját húsára emlékezteti, a testrészeit személyesíti meg. Vajon nem úgy van-e, hogy a technika tudói számára a kemény munka csak e rejtett gyöngédség segítségével válik elviselhetővé? Vajon nem ugyanaz az alapelve minden munkának minden szakmában, mint anyám kérdésének a zsebkendőt illetően?
    Gyermekkoromban volt otthon egy zsebkendős fiók. Abban két sorban, három-három stószban álltak:
    Bal oldalon a férfizsebkendők apám és nagyapám számára.
    Jobbra a női zsebkendők anyám és nagyanyám számára.
    Középen az én gyermekzsebkendőim.
    A fiók családi portré volt, zsebkendő-formátumban. A férfizsebkendők voltak a legnagyobbak, sötét színű, barna, szürke vagy bordó csíkkal a széleken. A női zsebkendők kisebbek voltak, világoskék, piros vagy zöld csíkkal. A gyerekzsebkendők voltak a legkisebbek, csíkok nélkül, sarkukban fehér négyszög valamilyen festett állattal vagy virággal. Mindhárom fajtából voltak hétköznapi zsebkendők, az első sorban, és vasárnapiak a hátsó sorban. Vasárnap a zsebkendőnek találnia kellett, még ha nem is látszott, az öltözettel.
    Semmilyen más tárgy, még saját személyünk sem volt fontosabb a zsebkendőknél. Univerzálisan használhatók voltak: nátha esetén, orrvérzéskor, sebzett kézre, könyékre és térdre, síráskor, vagy harapdálhatók voltak a sírást elkerülendő. A homlokra tett, hideg nedves zsebkendő enyhítette a fejfájást. Négy sarkára kötött csomóval fejfedőként szolgált napsütés vagy eső ellen. Ha valamit meg akart jegyezni az ember, emlékeztetőül bogot kötött a zsebkendőjére. Nehéz táskák cipelésekor a kezére tekerhette. Lengetni lehetett búcsúzáskor, amikor a vonat elindult az állomásról. S mivel a vonatot románul TREN-nek nevezik, s a könnyeknek bánsági dialektusban TRÄN a neve, az én fejemben a vonatkerekek csikorgása mindig is a sírásra hasonlított. Ha a faluban meghalt otthon valaki, zsebkendővel kötötték fel az állát, hogy a száj csukva maradjon akkor is, ha a test már megmerevedett. Ha az útszélen a városban holtan esett össze valaki, mindig akadt egy járókelő, aki zsebkendővel takarta le a halott arcát – ily módon a zsebkendő a halottnak nyugalmat adott.
    Forró nyári napokon estefelé a szülők kiküldték a gyerekeiket a temetőbe virágot öntözni. Kettesével, hármasával jártak sírról sírra. Azután leültünk a kápolna lépcsőjére, s néztük a sírokról felszálló apró ködfelhőket. Lebegtek egy ideig a fekete légben, aztán eltűntek. Számunkra a halottak lelkei voltak. Állatfigurák, szemüveg, flaskák és csészék, kesztyűk és zoknik. És itt-ott egy-egy fehér zsebkendő az éjszaka fekete szegélyével.

    Később, amikor Oskar Pastiorral folytattam beszélgetéseket abból a célból, hogy a szovjet munkatáborba való deportálásáról írjak, egyik alkalommal elmesélte, hogyan kapott egy idős orosz anyától egy hófehér batiszt zsebkendőt. Lehet, hogy szerencsétek lesz, neked és a fiamnak, s hamarosan hazakerültök, mondta az orosz asszony. A fia Oskar Pastiorral egyidős volt, s otthonától ugyanolyan távolra szakadt, mint ő, csak ellenkező irányba, egy bűntetőosztagba. Oskar Pastior éhező koldusként kopogtatott az asszony ajtaján, egy darab szenet szeretett volna elcserélni néhány falat ételért. Beengedte a házba, és meleg levest adott neki, s mikor az orra a levesbe csepegett, akkor a fehér batiszt zsebkendőt, amit még senki sem használt. A zsebkendő, azsúrozott szegélyével, a selyemfonallal gondosan hímzett ágacskákkal és csokrocskákkal, maga volt a szépség, ami egyidejűleg átölelte és megsebezte a koldust. Keverék volt, egyrészt batisztból való vigasz, másrészt selyem ágacskákkal és csokrocskákkal díszített mérce, amely azt mutatta, hogy milyen mélyre süllyedt. Oskar Pastior is keverék volt az asszony számára: világtól elfordult koldus ebben a házban, illetve elveszett fiú valahol a nagyvilágban. Ez a kettősség egyrész vigaszt jelentett számára, másrészt túl magas követelményeket támasztott vele szemben. Az asszony, aki ezt a gesztust tette felé, maga is két személy volt egyben: egy idegen orosz asszony, de ugyanakkor egy aggódó anya, aki felteszi a kérdést: VAN ZSEBKENDŐD?
    Amióta a történetet ismerem, bennem is megfogalmazódott egy kérdés: vajon ez a VAN ZSEBKENDŐD? mindenütt érvényes-e, átfogja a fél világot a hó csillogásában, a fagy és az olvadás között, hegyek és sztyeppék között, határokon keresztül, egészen a büntető- és munkatáborokkal teleszórt óriási birodalomig? Esetleg elpusztíthatatlan ez a VAN ZSEBKENDŐD?, nem fog rajta sem a sarló, sem a kalapács, sem az átnevelő táborok.
    S bár évekig beszéltem románul, csak az Oskar Pastiorral folytatott beszélgetéseim során ötlött eszembe, hogy a zsebkendőt románul BATISTÁ-nak nevezik. Ismét ez az érzéki román nyelv, amely szavait kényszerű egyszerűséggel a dolgok szívébe hajtja. Az anyag nem tesz kitérőt, önmagát zsebkendőként kezeli, mint a BATISTA szóban. Mintha minden zsebkendő mindenkor és mindenütt batisztból lett volna.
    Oskar Pastior a zsebkendőjét relikviaként őrizte: egy kettős anya ajándékát kettős fiának. Az öt lágerév elteltével hazavitte. Miért? Azért, mert a fehér batiszt zsebkendő reményt jelentett és félelmet. Ha az ember lemond a reményről és a félelemről, akkor meghal.
    A fehér zsebkendőről folytatott beszélgetést követően, fél éjszakán keresztül egy kollázst ragasztottam fehér lapra Oskar Pastiornak:
                          Itt pontok táncolnak mondja Bea
                         Bejössz talpas pohárban tejjel
                         Fehér szennyes szürkészöld kádban
                        Utánvét esetén kiegyenlíted
                        Majdnem minden anyag
                        Nézd csak
                        Az utazás maga vagyok és
                       A cseresznye a szappantartóban
                       Ne beszélj soha idegen férfiakkal és
                       A központon keresztül
    Mikor a rákövetekző héten elmentem hozzá, és neki akartam ajándékozni a kollázst, azt mondta: Akkor oda kell még ragasztanod azt is, hogy OSKÁRNAK. Én azt válaszoltam: Amit neked adok, az a tiéd. Hiszen tudod. Azt mondta erre: Oda kell ragasztanod, lehet, hogy a lap nem tudja. Hazavittem és ráragasztottam: Oskárnak. S újra nekiajándézoztam következő héten, mintha első alkalommal visszafordultam volna a kapuból, zsebkendő nélkül, s másodszorra zsebkendővel visszatértem volna ugyanoda.

    Zsebkendővel végződik egy másik történet is:
    A nagyszüleim fiát Matz-nak hívták. A harmincas években Temesvárra küldték kereskedőinasnak, hogy a család gabona- és gyarmatáru kereskedését átvehesse. Az iskolában birodalmi németek voltak a tanárok, igazi nácik. A tanfolyam végeztével Matz-ot valószínűleg kereskedőnek is, de elsősorban nácinak képezték ki – szisztematikus agymosással. Matz-ból a tanfolyamot követően meggyőződéses náci lett, mintha kicserélték volna. Antiszemita jelszavakat üvöltözött, megközelíthetetlen volt, akár egy debilis. Nagyapám többször rendre utasította. Egész vagyonát zsidó üzletfelei baráti hiteleinek köszönhette. S amikor ez sem segített, többször felpofozta. Matz azonban elvesztette a józan eszét. A falu ideológusának szerepét játszotta, zaklatta a vele egykorúakat, akik igyekeztek elkerülni a frontszolgálatot. Irodai munkát végzett a román hadseregben. Ám az elmélettől a gyakorlat felé vezetett az út, önkéntesként jelentkezett az SS-be, a frontra akart kerülni. Néhány hónap múlva hazajött megházasodni. A fronton tapasztalt háborús bűncselekmények jobb belátásra bírták, s egy érvényes varázsige segítségével otthagyta néhány napra a háborút. A varázsige házasodási szabadság volt.
    Nagyanyámnak két fényképe volt a fiáról, Matz-ról, egy fiók legalján: egy esküvői és egy halotti kép. Az esküvői képen egy fehérbe öltözött menyasszony áll, tenyérnyivel magasabb nála, törékeny és komoly gipszmadonna. Fején viaszkoszorú, mint behavazott levéldísz. Mellette Matz náci egyenruhában. Ahelyett, hogy vőlegény lenne, katona. Egy házasodó katona és egy utolsó honvéd. Alig került vissza a frontra, jött a halotti fénykép. Rajta a legutolsó katona, akit egy akna darabokra szakított. A halotti fénykép tenyér nagyságú, fekete szántóföld közepén egy fehér vászondarabbal, rajta egy kis, szürke emberhalommal. A feketeségben olyan kicsi a vászondarab, mint egy gyermekzsebkendő, aminek a közepén egy bizarr rajz található. Nagyanyám számára is keverék volt ez a fénykép: a zsebkendő közepén egy halott náci, az emlékezetében egy élő fiú. Ezt a kettős értelmű képet nagyanyám az évek során az imakönyvében őrizte. Minden nap imádkozott. Valószínűleg az imái is kétértelműek voltak. Valószínűleg követték azt a szakadékot, ami a szeretett fiú és a megszállott náci között tátongott, s elvárta az Úristentől, hogy spárgába lemenjen: a fiát szeresse, és a nácinak megbocsásson.
    Nagyapám az első világháborúban volt katona. Tudta, miről beszél, amikor Matz fiára vonatkozóan keserűen megállapította: Igen, amikor a zászlók lobognak, belecsúszik az értelem a trombitába. A figyelmeztetés a következő diktatúrában is – amelyben magam éltem – érvényes volt. Naponta láthattuk, hogyan csúszik be a kis és nagy profitőrök értelme a trombitába. Elhatároztam: én nem fújom a trombitát.
    Gyerekként azonban kénytelen voltam megtanulni harmonikázni. Mert a házban ott volt a halott katona, Matz harmonikája. A harmonika szíjai túl hosszúak voltak számomra. Azért, hogy ne csússzanak le a vállamról, a harmonikatanár összekötözte őket egy zsebkendővel a hátamon.

    Mondhatnók, hogy a legkisebb tárgyak, legyen az trombita, harmonika vagy zsebkendő, egymáshoz kapcsolják a legkülönbözőbb dolgokat az életben. Hogy a tárgyak körbejárnak, s különbözőségükben van valami, ami reagál az ismétlésekre – egy ördögi kör. Ezt lehet gondolni, de nem lehet mondani. De amit nem lehet elmondani, azt le lehet írni. Mert az írás néma cselekvés, olyan munka, ami a fejtől a kézhez vezet. A szájat kihagyjuk. A diktatúrában sokat beszéltem, főleg azért, mert elhatároztam, hogy a trombitát nem fújom. Az, hogy beszéltem, legtöbbször kibírhatatlan következményekkel járt. Ám az írás a hallgatással kezdődött, ott a gyár lépcsőjén, ahol magammal többről kellett megegyeznem, mint amit elmondani lehetett. Ami történt, nem volt szavakba foglalható. Legfennebb apró függelékek formájában, de nem teljességükben. Azt csak a fejemben tudtam némán betűzni, a szavak ördögi körében, írás közben. A halálfélelemre életszomjjal reagáltam. Szomjaztam a szavakat. Csak a szavak kavargása tudta kifejezni az állapotomat. Lebetűzte azt, ami a szájjal nem volt kimondható. Ott bolyongtam a szavak ördögi körében, az események nyomában, amíg valami egy olyan változatban jelent meg, amivel korábban nem találkoztam. A valósággal párhuzamosan működésbe jött a szavak pantomimja. Ez nem veszi figyelembe a reális dimenziókat, a fontos dolgokat öszszezsugorítja, a mellékeseket kitágítja. A szavak ördögi köre az átélteknek hamarjában egy elvarázsolt logikát kölcsönöz. A pantomim rabiátus, félénk marad; egyidejűleg szenvedélyes és unott. A diktatúra témája önmagából adódóan jelen van, mivel valaminek a magától értetődő volta soha vissza nem hozható, ha egyszer attól megfosztják. A téma implicite ott van, de hatalmukba kerítik a szavak. Oda csábítják a témát, ahova akarják. Semmi sem stimmel, és minden igaz.

    Amikor rossz vicc voltam a lépcsőn, ugyanolyan egyedül voltam, mint amikor gyermekkoromban teheneket legeltettem a folyó völgyében. Leveleket és virágokat ettem, hogy hozzájuk tartozzam, mert ők tudták, hogyan kell élni, én pedig nem. A nevükön szólítottam őket.
    A Milchdistel például egy tövisekkel teli növény kéne legyen, a szárában tejjel. Ám a „tejtövis" névre a növény nem hallgatott. Próbálkoztam kitalált nevekkel: Stachelrippe, Nadelhals, olyanokkal, amelyekben sem a tej, sem a tövis nem szerepelt. S a csalódás, amit a falcs nevű, ám valóságos növény jelentett, megnyitotta az utat az üresség felé. Kínos volt, hogy hangosan beszélek önmagammal a növény helyett. De ez a blamázs jót tett nekem. Legeltettem a teheneket, és az elhangzó szavak védelmet adtak nekem. Ezt éreztem:
                       Minden szó az arcon
                       Tud valamit az ördögi körről,
                       De nem szól semmit.

    A szavak hangzása tudja, hogy csalnia kell, mert a tárgyak az anyagukkal csalnak, az érzelmek a gesztusaikkal. S a metszésponton, ahol az anyag és gesztusok csalása találkozik, oda fészkeli be magát a szó hangzása a kitalált igazságával. Íráskor nem a bizalomról van szó, inkább a csalás tisztességes szándékáról.
    Annak idején, amikor egy rossz vicc voltam a lépcsőn, s a zsebkendőm volt az irodám, a szótárban rátaláltam arra a szép szóra, hogy KAMATLÉPCSŐ. Ez egy olyan kölcsön, aminek a kamata lépcsőzetesen nő. Ez a növekvő kamat egyiknek kiadás, másiknak jövedelem. Írás közben ez is, az is, minél mélyebbre hatolok a szövegben. Minél jobban kifoszt engem az, amit írok, annál világosabbá válik az élmény számára, hogy mi nincs benne az átéltekben. Csak a szavak fedezik fel ezt, mivel erről korábban nem tudtak. Amikor meglepik az élményt, akkor tükrözik azt a legjobban. A szavak olyan meggyőző erőre tesznek szert, hogy a megéltnek beléjük kell kapaszkodnia, hogy ne hulljon szét.
    Úgy tűnik nekem, hogy a dolgok nem ismerik tulajdon anyagukat, a gesztusok a tulajdon érzéseiket, a szavak a szájat, mely kimondja őket. De ahhoz, hogy a tulajdon létezésünket biztosítsuk, szükségünk van a tárgyakra, a gesztusokra, a szavakra. Minél több szót használunk, annál szabadabbak vagyunk, ugyebár. Amikor a száj használatát megtiltják nekünk, akkor a gesztusok, sőt, a tárgyak segítségével próbálunk helytállni. Ezeket nehezebb értelmezni, ideig-óráig elkerülhetik a gyanúsítást. Így segíthetnek nekünk abban, hogy megalázott helyzetünkből emberi méltóságba váltsunk át, s a gyanútól egy időre megszabaduljunk.
    Röviddel Romániából való távozásom előtt, elvitte anyámat egyik nap kora reggel a falu rendőre. Már a kapuban volt, amikor eszébe jutott a kérdés, hogy VAN ZSEBKENDŐD? Nem volt. Bár a rendőr türelmetlen volt, visszament a házba, és magához vett egy zsebkendőt. Az őrsön üvöltözött a rendőr. Anyám romántudása nem volt elegendő ahhoz, hogy megértse. A rendőr elhagyta a szobát, és rázárta az ajtót. Ott maradt anyám egész nap bezárva. Az első órákban ült az asztalnál és sírt. Aztán fel-alá járt, és kezdte letörölni a port a bútorokról könnytől nedves zsebkendőjével. Majd elvette a vedret a sarokból, a törülközőt a szegről, és felmosta a földet. Felháborodtam, amikor elmesélte nekem. Hogy tudtad kitakarítani az irodájukat? – kérdeztem. Anélkül, hogy szégyenkezett volna, azt mondta: Munkát kerestem magamnak, hogy teljen az idő. És az iroda koszos volt. Szerencsére egy nagy férfizsebkendőt vittem magammal.
    Csak akkor értettem meg, hogy ezzel az önként vállalt megaláztatással méltóságot szerzett magának a fogdában. Egy kollázsomban ehhez kerestem szavakat:
                 A szívemben hordott büszke rózsára gondoltam
                 a haszontalan lélekre, mint egy rostára
                ám a tulajdonos feltette a kérdést:
                ki kerekedik felül
                én azt válaszoltam: menti a bőrét
                ő kiáltott: a bőr
                csak egy darab megalázott batiszt
                értelem nélkül.

    Azt szeretném, ha mondhatnék egy mondatot mindazoknak, akiket a diktatúra naponta, ma is, megfoszt a méltóságuktól. Egy mondatot, amiben előfordul a zsebkendő szó. Valami olyasmit, hogy VAN ZSEBKENDŐD? Meglehet, hogy a kérdés nem is a zsebkendőre vonatkozik, hanem az ember égető egyedüllétére." (Gergely Éva fordítása)


*A német szövegben: Treppenwitz. Többféleképpen értelmezhető, fordítható: "rossz vicc" a legkézenfekvőbb ebben az összefüggésben. A mai német nyelvhasználatban a korábbiaktól eltérően "a sors iróniájá"t is jelenti (a ford. megj.)


[A szöveget a Látó Szépirodalmi Folyóiratban olvastam (2010. február/XXI. évf., 2.sz.)]

2011. július 11., hétfő

A város és a kutyák

Mario Vargas Llosa

Kriterion Kk., Bukarest, 1976.
Fordította: Gulyás András
Ejjjhhhhaaaaa! Szóval....

Hát igen, az elején rendesen eltévedtem a szövegtöredékek szövevényében, de aztán ahogy beljebb és beljebb merészkedtem, világossá vált, hogy valójában minden szöveg(töredék) utal egy korábban olvasott (másik) szöveg(töredék)re. Ez lenne az a bizonyos intertextualitás?
A párhuzamos életek szálai párhuzamos szövegágyásokban bontakoznak ki. És mégse, hiszen van valami, amitől azt mondod, mégse párhuzamosság ez. A kadétiskola, tizenéves fiúk "neveldéje" (szerintem látszólag).
A harmadévesek a kutyák, akiknek át kell esniük az avatáson. Hát kérem, ez nem afféle megmosolyogtató néprajzos beavató-rítus, inkább kőkemény, akarom mondani brutális (szrintem). Néha olyan sejtelmeim támadtak, mintha az egész nem lenne más, csak a természet könyörtelen törvényeinek befurakodása az iskola falai közé: az erős, a fürge, az életrevaló seperc alatt képes a gyengét eltiporni, megalázni. Egyvégbe marakodnak ezek a fiatalok egymás között. Kutyák. Még a barátságok is valamiféle avatással kezdődnek. Úgy éreztem, mindben benne van valamiféle bizonyítani-vágyás, és /de ha belegondolok, ez a civil életben (a város-ban) sincs másképp. Felnövünk, beavatnak vagy se, aztán jön a marakodás.
A verekedésekben, ama bizonyos marakodásban részt venni nem kívánót bizony gyengének, gyávának titulálják. Rabszolgát (Ricardo Arana) annak tartották. Egyetlen embert tartott barátjának (a Poétát), az meg elárulta. Nem mondom, a hiúság, a becsvágy, a bosszú nagy dolog azért, no...
Akárhogy is van, a revans gondolatából alattomos tett lett. Nyilván áldozattal járt. Rabszolga halott. Döbbenetes csend. Ez az a pillanat (mondom én), amikor az életszálak megcsomósodnak, összeérnek.

Tovább? Hogy ezután mi lesz, mi van? Hát a város. De előtte, a korábban beállt csönd záloga: "Még ha titkolják is, mind megváltoztunk a sok csapástól, engem nem lehet becsapni." (Boa)
Az életszálak eloldódnak újra egymástól, a szövegek életei (v életek szövegei?) párhuzamosan folytatódnak: talán egy szelídebb jövő felé. A zálog ott van már...

Ezt a könyvet el kell olvasni, kérem!:)


Két idézet:

1. "... az életben gyakorlatiasnak kell lenni. Néha jobb elfelejteni a szabályzatot, és a józan eszünket kell követni"

2. "... megjátszom a hülyét, vagyis inkább a senkiházit. Ez is használ, hogy ne zsarnokoskodhassanak rajtad. Ha nem védekezel foggal-körömmel, mindjárt föléd kerekednek."