2010. október 26., kedd

Az ajtó

Szabó MagdaEurópa Könykiaó, Bp., 2008."Mindenki példája volt, mindenki segítsége, a mintakép, keményített köténye zsebéből galambként vászon zsebkendők suhogtak ki, papírban takart cukorkák, ő volt a hó királynője, a biztonság, nyáron az első cseresznyeszem, ősszel a gesztenyekoppanás, télen a parázs tök, tavasszal az első rügy a sövényen: Emerenc tiszta volt, és kikezdhetetlen, ő volt mi, valamennyien, a legjobb önmagunk, aki mindig szerettünk volna lenni. (...)"

    Szeredás Emerencről szólnak a fenti gondolatok. Igazából, ácsolt fakereszt emlékének ez a könyv.
Központi szereplője a műnek, de ugyanúgy (központi) maga az írónő is, aki könyörtelenül mutatja be szerepét.
     Emerenc a szomszédos épület házfelügyelője, de mindezek mellett számos más feladatot is elvállal. Takarít, ha kell, mos is, de csak annak, akit ő méltónak tart erre. Megfordulni látszanak a szerepek ezekben a helyzetekben, hiszen a munkaadó (a háziak) kerülnek próbaidőre, nem ő.
Emberi történetek szálai bontakoznak ki a regény során: Sutué, a sarki zöldségárusé, Poletté, aki nem bírva eviselni a magányt, felakasztja végül magát saját kertjében, Adélkáé, Brodarics úré... Azoké az embereké, akik sose kerültek rivaldafénybe, de helytálltak és ott voltak egymásnak. Egy mikrotársadalom bemutatása tulajdonképpen.
A könyvet olvasva, mintha antik tragédiákat lapoztam volna újra (amikre már - persze - nem emlékszem, de "rémlik, mintha látnám"). Szinte ugyanaz a kalsszikus tömörség vonul végig a regényen.
    Amikor az utolsó sort is elolvastam, egyből az az érzésem támadt az öregasszony kapcsán, hogy olyan volt végig, mintha egy hosszú diafilmszalagot néztem volna. Soha nem adta ki teljes életét egy embernek. A szalagon mindenik kocka mintha egy-egy emlékkép, esemény lett volna a múltból, és ezeket a kockákat külön-külön osztotta meg azokkal, akik ragaszkodtak hozzá. Soha nem mondott egy kockát el több embernek is, de mindig csak akkor, amikor ő úgy érezte, hogy "eljött az idő" Ezért a könyv végén a felismerés, mert a sok kocka összeillesztéséből, némiképp érthetővé válnak  gesztusai, reakciói adott helyzetekben.
Ezek a kockák, akár ajtók is lehetnek, amiket Emerenc csak ritkán tár fel, és csak a "beavatottaknak". Az utolsó ajtó, az írónő rémálmában viszont sose tárul fel.

Egy exkluzív intejúban így emlékszik vissza az öregasszonyra :
"Példának ott élt mellettem egy ember, aki mindennap megszégyenített a jóságával."

Mintha "csak neked" szóló üzenetet hordozna ez a könyv, megszólít, és ha figyelünk rá, akár azt is észrevesszük (vagy észrevehetjük), hogy az életben a valódi nagyságot ezer álruha fedi.

Az ajtó című művéért, 2003-ban, Szabó Magda Femina-díjat kapott.

2010. október 20., szerda

A fekete zongora

Baráth Katalin
Agave Könyvek, Bp., 2010.


 „ Aztán visszaejtette a regényét a fiókba, és elővette Ady-kötetét. Még egyszer, sokadjára kikereste A fekete zongorát.
Újra és újra elolvasta. Úgy érezte lennie kell valami fontosnak, valaminek, aminek köze van legalább az egyik gyilkossághoz.”

Ars gratia artis. Mondhatnám azt is, irodalom az irodalomban. Megférnek egymás mellett, sőt, mintha egyik a másikat éltetné.
A szerző vonalvezetése, gondolatmenete eszembe juttatta, juttatja kicsit a mikszáthi agyafúrtságot. Végig fentartja a lehetséges lehetőségét.
Innen nézve, akár értelmezések értelmezéseként is felfoghatnám. Az éppen megindult Nyugat, és talán egyik legnagyobb képviselője, az első nemzedékhez tartozó Ady (verse) szuszpanszban tartja úgy az olvasót, mint a szövegbeli értelmezőt. Szóval, terítékre kerül a vers szövegen belül, a szereplők által némiképp, ami nyilván a mostani versolvasót is talán továbbgondolásra késztet(het)i.
A kisváros, Ókanizsa eredeti gondolkodású emberét, női szereplőben tastesíti meg, Dávid Veronikában. A lány maga is alkot, bár nem jelennek meg versei, ellentétben a zsidó lánnyal, Lénával, akit nem csupán emiatt, megvet.
    A gyilkosságok száma szaporodik a városban. Az Ady-vers mindenütt felbukkan, Veron pedig valahogy mindig kicsivel több információval rendelkezik, mint a hivatalos eljárást képviselő rendőrkapitány.

Mindamellett, hogy betekintést nyerhetünk egy századelős kisvárosi életbe, információkat arról, hogy éppen a fejlődés mely szintjén áll, beszédes nevekkel rendelkező lakóiról is tudomást szerezhetünk. Arról, hogy kikből áll az úgynevezett elit réteg, kik vehetnek részt bizonyos eseményeken, akár addig, hogy a templomban milyen az ülésrendi szokás.

Úgy gondolom, jóllehet, krimiként jelent meg a könyv, ami az is, elsődlegesen, mégis ott a kisember jelenléte a könyvben. Az olyan emberé, vagy az olyan embert jellemző karaktereké, akik nem szerepelnek a médiában, az újságokban, hanem csak élik a mindennapjaikat. Ezt azért tartom fontosnak, mert a történelem, viszonylag minimális szinten foglalkozik az ilyen, és hasonló emberek életével: hogy mit ettek, milyen hétköznapi vagy ünepi szokásaik voltak stb. Kicsit antropológiai megközelítést is kap a szememben így a regény.

Köszönöm @Pikszi


A fekete zongora (Ady)

Bolond hangszer: sír, nyerit és búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.
Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.
Ez a fekete zongora.

Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyai tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szivemnek vére
Kiömlik az ő ütemére.
Ez a fekete zongora.